Softlight Reflector White | Profoto (AU)
Softlight Reflector White