Softlight Kit | Profoto (ES)
Softlight Reflector White