Sekretesspolicy

Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Läs gärna igenom sekretesspolicyn.

Registeransvarig och kontaktinformation

Profoto AB är registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra tjänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, 08-447 53 00, info@profoto.com.

Personuppgifter – definition, insamling och användning

Personuppgifter är all information som hänför sig direkt eller indirekt till en identifierbar individ. Profoto samlar in personuppgifter om dig i tre olika situationer:

  1. När du besöker vår webbplats – Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
  2. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev – Vi lagrar och behandlar din e-postadress, ditt land samt information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att göra innehållet i nyhetsbrevet bättre och mer relevant för dig.
  3. När du skapar ett My Profoto konto – Vi lagrar och behandlar förnamn, efternamn, e-post, land och kompletterande information som du kan välja att lämna till oss såsom adress, intressen, produkter etc. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig.
  4. När du handlar produkter – Vi lagrar och behandlar din IP-adress, förnamn, efternamn, leveransadress, e-post, mobilnummer samt köphistorik. För företagskunder sparar vi även företagsnamn och organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig. 
  5. När du handlar kurser – Vi lagrar och behandlar din köphistorik utöver den information du har lämnat till oss när du skapar ett My Profoto konto. Syftet är att kunna sälja och tillhandahålla utbildning.

Så här använder vi dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. kommunikation om köp och förändringar i våra allmänna villkor och policyer.
  • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om Profotos senaste produktlanseringar, uppdateringar av firmware och program samt kommande events. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avprenumerationslänken längst ned på något av nyhetsbreven.
  • Hjälpa oss utveckla, leverera och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kundkommunikation genom internrevisioner, dataanalyser och undersökning av de personuppgifter och preferenser som du angett till oss i samband med lotterier, tävlingar eller andra kampanjprogram, om du deltar i sådana.
  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund. Om du inte vill lämna den information som Profoto behöver för att fullgöra sina kontraktsskyldigheter gentemot dig som kund kan vi inte leverera produkter och tjänster till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

Profoto kan lämna vidare vissa personuppgifter till sina strategiska partners för att tillhandahålla eller förbättra Profotos produkter och tjänster, eller för att underlätta för Profoto att marknadsföra sina produkter och tjänster till kunderna. Personuppgifterna kommer inte att delas med tredje parter för deras marknadsföringssyften.

Profoto kan vidarebefordra personuppgifter till sina tjänsteleverantörer, det vill säga företag som tillhandahåller tjänster, t.ex. bearbetar information, behandlar kundorder, levererar produkter till dig, hanterar och bearbetar kunduppgifter, tillhandahåller kundservice, bedömer ditt intresse av våra produkter och tjänster, sköter redovisning och genomför kundundersökningar eller kundnöjdhetsenkäter. Dessa företag måste skydda din information enligt databehandlingsavtal.

Profoto kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och enligt samma allmänna villkor som i denna sekretesspolicy.

Skydd av personuppgifter

Profoto vidtar förebyggande åtgärder – däribland administrativa, tekniska och fysiska åtgärder – för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

När du använder en av Profotos produkter, tjänster eller applikationer eller postar något i ett av Profotos forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress i ett forum är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner.

Dina rättigheter

Profoto gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Profoto dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Profoto bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Profoto är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som du lämnat till Profoto i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format om du till exempel skulle vilja överföra de uppgifterna till en annan registeransvarig. Vi är skyldiga att uppfylla din begäran om detta inom en månad. I vissa fall kan perioden förlängas till två månader. Alla förfrågningar görs via e-post till info@profoto.com.

Vi behåller dina personuppgifter i fem (5) år efter din senaste kontakt med oss. Om du har köpt en av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna under produktens livslängd.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land eller hos Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se).

Tredje parts webbplatser och tjänster

Profotos webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Profoto kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

Överföring till tredje länder

Personuppgifter kan överföras till eller användas av enheter i andra länder för de syften och enligt de allmänna villkor som beskrivs i denna sekretesspolicy. Uppgifter kan överföras till följande länder utanför EU/EES: Australien, USA, Kanada, Kina, Japan och Sydkorea. Profoto använder standardklausuler för dataskydd som antagits av EU-kommissionen för att säkerställa säker överföring till övriga länder.

Övrigt

Profoto kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.