Giant Reflector Diffuser | Profoto (SE)
Beskrivning

Giant Reflector 240 Diffuser 1 f-stop Sprider ljuset från din Giant Reflector

Produktnummer: 254531

En Giant Reflector skapar i sig självt ett relativt mjukt och jämnt ljus, men om du vill ha det ännu mjukare och jämnare kan du köpa till den tillhörande diffusorn. Diffusorn kan även användas som ett neutralt gråfilter, t.ex. när du arbetar med låga bländarvärden eller långa exponeringar.

Funktioner och egenskaper

  • Sprider ljuset från en Giant Reflector.
  • Finns för Giant Reflectors i alla storlekar.
  • Finns i versioner för 1 bländarsteg och 1/3 bländarsteg.