Enhetens anslutningsmöjligheter

Enhetens anslutningsmöjligheter

Jag kan inte ansluta till min Profoto B10. Vad är felet?
Kontrollera först att din B10 är påslagen och att Bluetooth är aktiverat. Bluetooth-inställningen hittar du i B10-menyn. Välj ON för att göra B10 identifierbar. När Bluetooth är aktiverat visas Bluetooth-symbolen längst ned på B10-displayens huvudskärm.
Du bör nu kunna se dina tillgängliga blixtar på en popup-skärm. Välj blixten/blixtarna som du vill ansluta till din B10 och tryck på ”Klar”. Ditt val sparas och används automatiskt som förhandsval nästa gång du startar appen.
Du kan alltid söka efter tillgängliga blixtar i närheten via appens huvudmeny. Tryck på ikonen för huvudmenyn. Tryck på ”Remote control” och sedan på plustecknet högst upp till höger på skärmen som öppnats. 

Hur försätter jag min Profoto B10 i viloläge?
Aktivera eller inaktivera blixten genom att trycka på omkopplaren högst upp till vänster på inställningskortet. Omkopplaren försätter blixten i viloläge (d.v.s. stänger av den). 

Hur kopplar jag från min Profoto B10?
Välj "Remote control" från appens huvudmeny. Välj din blixt och tryck på hjulsymbolen, så visas en frånkopplingsknapp längst ned i inställningarna för din blixt.

Kan jag ha andra Bluetooth-enheter anslutna till min telefon medan jag fotograferar med Profoto-appen och Profoto B10?

Ja, det går bra. Tänk bara på att om du har en annan aktiv Bluetooth-anslutning mellan din telefon och ett Bluetooth-tillbehör, t.ex. en klocka eller ett par hörlurar, kan det ta ungefär 15 sekunder innan du kan börja fotografera med Profoto-appen och B10.