Softlight Kit | Profoto (AU)
Softlight Reflector White