Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid omvat hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen en opslaan. Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Neem een paar minuten de tijd om ons privacybeleid door te nemen.

Beheerder van identiteits- en contactgegevens

Profoto AB is de beheerder van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website en services gebruikt. Bij vragen kunt u contact opnemen met Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, 08-447 53 00, info@profoto.com.

Persoonlijke gegevens - definitie, verzameling en gebruik

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Profoto verzamelt persoonlijke gegevens over u in drie verschillende situaties:

  1. Wanneer u onze website bezoekt - We slaan informatie op over uw gebruik van onze website en verwerken deze. Het doel hiervan is verbetering van uw gebruikerservaring met onze website.
  2. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief - We slaan uw e-mailadres en land op en verwerken deze informatie. We kunnen ook informatie verzamelen betreffende uw gebruik van de nieuwsbrief, bijvoorbeeld of u deze gelezen hebt of niet. Het doel hiervan is personalisatie en verbetering van de inhoud van de nieuwsbrief.
  3. Wanneer u een account aanmaakt - We slaan informatie op die u met ons deelt (zoals contactgegevens, geregistreerde producten en interesses, etc.) en informatie over uw gebruik van onze website en verwerken deze. Het doel hiervan is personalisatie en het bieden van een betere klantenservice aan u.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden op de volgende manieren gebruikt:

  • voor het verzenden van belangrijke berichten naar u, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.
  • om u op de hoogte te houden van Profoto‘s nieuwste productaankondigingen, firmware en software-updates en shows/events, door middel van het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en ander nieuws. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u zichzelf op elk willekeurig moment uitschrijven door gewoonweg op de daarvoor bestemde link te klikken in de voettekst van elke willekeurige nieuwsbrief.
  • om ons te helpen bij het ontwikkelen, leveren en verbeteren van onze producten, services, inhoud, advertenties en klantencommunicatie door interne audits, gegevensanalyse en onderzoek van de persoonlijke gegevens en voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, voor het beheren van loterijen, prijsvragen of gelijksoortige promotieprogramma‘s als u daaraan deelneemt.
  • om te voldoen aan verplichtingen die wij hebben met betrekking tot de wet, zoals wetgeving betreffende boekhouding en belastingen.

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van onze contractuele verplichtingen tegenover u als klant. Als u de gevraagde informatie niet wilt delen met Profoto voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen tegenover u als klant, kunnen wij u niet voorzien van onze producten en services. De verwerking van uw gegevens met betrekking tot marketing is gebaseerd op onze commerciële interesse om onze producten en services aan te bieden aan klanten en potentiële klanten.

Openbaarmaking aan derden

Profoto kan bepaalde persoonlijke gegevens openbaar maken aan en delen met strategische partners die samenwerken met Profoto om de producten en services van Profoto aan te bieden of te verbeteren, of die Profoto helpen om haar producten en services aan te bieden aan klanten. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Profoto kan persoonlijke gegevens openbaar maken en delen met haar serviceproviders, namelijk bedrijven die services bieden zoals informatieverwerking, het uitvoeren van bestellingen van klanten, het leveren van producten, het beheren en verbeteren van klantgegevens, het aanbieden van klantenservice, het evalueren van uw interesse in onze producten en services, boekhouding en het uitvoeren van klantenonderzoek of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht uw informatie te beschermen volgens overeenkomsten die afgesloten zijn betreffende gegevensverwerking.

Het kan noodzakelijk zijn dat Profoto uw persoonlijke gegevens openbaar maakt - onder de wet of om reden van procesvoering en/of verzoeken van openbare en staatsautoriteiten binnen of buiten het land waarin u woont. We kunnen ook informatie over u openbaar maken indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van nationale veiligheid, rechtshandhaving of andere zaken in het openbaar belang. Daarnaast kunnen wij in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen aan de relevante derde, voor gebruik voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd in dit privacybeleid.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Profoto neemt voorzorgsmaatregelen - inclusief administratieve, technische en fysieke maatregelen - om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, en tevens tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wanneer u bepaalde producten, services of toepassingen van Profoto gebruikt of een bericht plaatst in een Profoto-forum, chatroom of sociale netwerkservice, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en deze kunnen gelezen, verzameld en door hen gebruikt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in deze gevallen verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres opgeeft in een forumbericht, wordt die informatie op dat moment openbaar. Wees dus voorzichtig bij het gebruik van deze functies.

Uw rechten

Profoto maakt het u makkelijk om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Op uw verzoek corrigeert Profoto uw gegevens. Als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, kan Profoto op uw verzoek uw gegevens wissen of de verwerking van uw gegevens beperken. Profoto is ook verplicht om op uw verzoek te bevestigen of uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerkt worden, en ook om u toegang te verschaffen tot informatie betreffende de verwerking. U hebt tevens het recht om persoonlijke gegevens die u verstrekt hebt aan Profoto te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en door machines leesbaar formaat, bijvoorbeeld om deze gegevens door te geven aan een andere beheerder. Wij zijn verplicht om binnen een maand tijd te voldoen aan uw verzoek betreffende deze rechten. Deze periode kan in sommige gevallen worden verlengd met twee maanden. Alle verzoeken kunnen ingediend worden per e-mail aan info@profoto.com

Wij slaan uw persoonlijke gegevens 5 jaar lang na uw laatste contactmoment met ons op. Als u een van onze producten hebt aangeschaft, slaan wij de benodigde persoonlijke gegevens op voor de volledige levensduur van het product.

Als u een schending van uw rechten volgens de GDPR ervaart, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont, of bij Datainspektionen, Zweden (http://www.datainspektionen.se/in-english/).

Websites en services van derden

Websites, producten, toepassingen en services van Profoto kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en services van derden. Profoto neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden en beveelt u aan om informatie te verzamelen over het privacybeleid van deze derden.

Overdracht naar andere landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar of gebruikt worden door entiteiten in andere landen, voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn beschreven in dit privacybeleid. Gegevens kunnen worden overgedragen naar de volgende landen buiten de EU/EER: Australië, VS, Canada, de Volksrepubliek China, Japan en Zuid-Korea. Profoto gebruikt standaardgegevens in beschermingsclausules die zijn aanvaard door de EU-commissie ter verzekering van veilige overdracht naar de overige landen.

Overige

Profoto kan van tijd tot tijd zijn privacybeleid bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving.