Privacybeleid | Profoto (NL)

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid omvat hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen en opslaan. Wij verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gelieve het privacybeleid door te nemen.

Gegevensbeheerder en contactgegevens

Profoto is de gegevensbeheerder van de persoonlijke gegevens die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, onze producten en services gebruikt, een My Profoto-account aanmaakt en zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via Profoto AB, Landsvägen 57A, 172 65 Sundbyberg, +46 8 447 53 00, info@profoto.com en services.

Persoonlijke gegevens - definitie, verzameling en gebruik

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een identificeerbaar individueel persoon. Profoto verzamelt persoonlijke gegevens over u in vier verschillende situaties:

  1. Wanneer u onze website bezoekt - We slaan gegevens op over hoe u onze site gebruikt en verwerken deze. Het doel hiervan is het verbeteren van uw gebruikerservaring.
  2. Wanneer u een My Profoto-account aanmaakt en u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief - We slaan uw voornaam, achternaam, e-mail, land en extra informatie die u kunt kiezen om aan ons te verstrekken zoals adres, interesses, producten, enz... op en verwerken deze. We slaan ook informatie op over hoe u de nieuwsbrief gebruikt, of u deze bijvoorbeeld leest of niet. Het doel is om de manier waarop we u als klant behandelen en de services die we aan u leveren aan te passen en te verbeteren.
  3. Wanneer u producten koopt - We slaan uw IP-adres, voornaam, achternaam, leveringsadres, e-mail en mobiel nummer op en verwerken deze. Als u een My Profoto-account hebt, wordt uw aankoopgeschiedenis ook opgeslagen en verwerkt. Voor zakelijke klanten slaan we ook de bedrijfsnaam en organisatienummer op. Het doel is om in staat te zijn om producten aan u te verkopen en te leveren, evenals het verbeteren van de klantenrelatie en services die we aan u leveren.
  4. Wanneer u cursussen koopt - We slaan uw aankoopgeschiedenis op naast de informatie die u aan ons hebt verstrekt wanneer u uw My Profoto-account hebt aangemaakt. Het doel is om in staat te zijn om opleidingen te verkopen en te leveren en om onze klantenservice en onze services die we aan u leveren te verbeteren.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden op de volgende manieren gebruikt:

  • Aanmaken en beheren van uw My Profoto-account.
  • Voor het verzenden van belangrijke berichten naar u, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid. Om u op de hoogte te houden van Profoto‘s nieuwste productaankondigingen, firmware en software-updates en aankomende evenementen. Als u niet meer op onze mailinglijst wil staan, kunt u zich afmelden door eenvoudig op Uitschrijven te klikken onderaan onze nieuwsbrieven.
  • Help ons bij het ontwikkelen, afleveren en verbeteren van onze producten, services, inhoud, advertenties en klantencommunicatie via interne audits, gegevensanalyse en onderzoek van de persoonlijke gegevens en voorkeuren die u ons hebt verstrekt met betrekking tot lidmaatschap, aankopen, loterijen, competities of andere promotionele programma‘s als u deelneemt aan dergelijke evenementen.
  • Help ons bij het op maat maken van aanbiedingen en marketing voor u als lid, abonnee en klant door de analyse van karakteristieken, gewoonten en gedrag van u op basis van het aantal aankopen, de aankoopcategorieën, interesses, gedrag op de website en met betrekking tot de ontvangst van onze digitale marketing.
  • Zorg dat u aan verplichtingen voldoet die wij hebben met betrekking tot de wet, zoals wetgeving betreffende boekhouding en belastingen.

Onze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen naar u als onze klanten en als lid van My Profoto en voor u om u in staat te stellen om te genieten van de voordelen vermeld in onze algemene voorwaarden. Als u de gevraagde informatie niet wilt delen met Profoto voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen tegenover u als klant, kunnen wij u niet voorzien van een lidmaatschappen, inschrijving of levering van producten en services. We verwerken ook persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, aangezien we een rechtmatig commercieel belang hebben omtrent de marketing van onze producten en services voor onze klanten en potentiële klanten. In sommige gevallen heeft Profoto de juridische verplichting om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden en verwerken we uw persoonlijke gegevens omwille van deze juridische verplichting.

Openbaarmaking aan derden

Profoto kan bepaalde persoonlijke gegevens openbaar maken aan en delen met strategische partners die samenwerken met Profoto om de producten en services van Profoto aan te bieden of te verbeteren, of die Profoto helpen om haar producten en services aan te bieden aan klanten. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Profoto kan persoonlijke gegevens openbaar maken en delen met haar serviceproviders, namelijk bedrijven die services bieden zoals informatieverwerking, het uitvoeren van bestellingen van klanten, het leveren van producten, het beheren en verbeteren van klantgegevens, het aanbieden van klantenservice, het evalueren van uw interesse in onze producten en services, boekhouding en het uitvoeren van klantenonderzoek of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen volgens overeenkomsten die afgesloten zijn betreffende gegevensverwerking.

Profoto kan - onder de wet, juridisch proces of om reden van procesvoering en/of verzoeken van openbare en staatsautoriteiten binnen of buiten het land waarin u woont uw persoonlijke gegevens openbaar moeten maken. We kunnen ook informatie over u openbaar maken indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van nationale veiligheid, rechtshandhaving of andere zaken in het openbaar belang. Daarnaast kunnen wij in geval van een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen overdragen aan de relevante derde, voor gebruik voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden zoals vastgelegd in dit privacybeleid.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Profoto neemt voorzorgsmaatregelen - inclusief administratieve, technische en fysieke maatregelen - om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en misbruik, en tevens tegen onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wanneer u bepaalde producten, services of toepassingen van Profoto gebruikt of een bericht plaatst in een Profoto-forum, chatroom of sociale netwerkservice, zijn de persoonlijke gegevens die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en deze kunnen gelezen, verzameld en door hen gebruikt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in deze gevallen verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres opgeeft in een forumbericht, wordt die informatie op dat moment openbaar. Gelieve na te denken over het gebruik van deze functies en over het verstrekken van informatie over uzelf.

Uw rechten

Profoto maakt het u gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Op uw verzoek corrigeert Profoto uw gegevens. Als er voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, kan Profoto op uw verzoek uw gegevens wissen of de verwerking van uw gegevens op verzoek beperken. Profoto is ook verplicht om op uw verzoek te bevestigen of uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerkt worden, en ook om u toegang te verschaffen tot informatie betreffende de verwerking. U hebt tevens het recht om persoonlijke gegevens die u verstrekt hebt aan Profoto te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en door machines leesbaar formaat, bijvoorbeeld om de gegevens door te geven aan een andere beheerder. Wij zijn verplicht om binnen een maand tijd te voldoen aan uw verzoek betreffende deze rechten. Deze periode kan in sommige gevallen worden verlengd met twee maanden. Alle verzoeken kunnen ingediend worden per e-mail: info@profoto.com

Wij slaan uw persoonlijke gegevens vijf (5) jaar lang na uw laatste contactmoment met ons op. Als u een van onze producten hebt gekocht, behouden we de noodzakelijke persoonlijke gegevens gedurende de levensduur en garantieperiode van het product.

Als u een schending van uw rechten volgens de AVG ervaart, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont, of bij The Swedish Data Protection Authority, (http://www.datainspektionen.se/in-english/).

Websites en services van derden

Websites, producten, toepassingen en services van Profoto kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en services van derden. Profoto neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden en beveelt u aan om informatie te verzamelen over het privacybeleid van dergelijke derden.

Overdracht naar overige landen

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan en er kan toegang tot worden verkregen door entiteiten binnen Profoto of andere bedrijven in andere landen voor de doeleinden en volgens hetgeen staat beschreven in dit privacybeleid. Profoto heeft dochterbedrijven in de volgende landen buiten de EU/EER: VS, Canada en Japan. Overdracht naar overige landen worden gedaan in overeenkomst met de voorzieningen vermeld in Hoofdstuk V van de AVG. Waar nodig gebruikt Profoto standaardgegevens in beschermingsclausules die zijn aanvaard door de Commissie ter verzekering van veilige overdracht naar de overige landen.

Overige

Profoto kan zijn privacybeleid bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving.