Camera | Profoto (SE)

Camera

Går Creative capture att använda tillsammans med Profoto Connect?
För närvarande kan Creative capture bara användas tillsammans med Profoto B10.

Hur många Profoto-ljuskällor kan jag använda för att ljussätta mitt motiv?
Med den första versionen av appen kan du använda en Profoto B10.

Hur ställer jag in fokus?
Tryck var som helst på kamerans sökarbild för att ställa in fokus och låsa exponeringen och vitbalansen. Tryck på den punkt där det intressanta i bilden finns. Om du fotograferar ett porträtt ska du trycka på motivets ansikte för bästa resultat. 

Hur justerar jag exponeringen?
Svep över det vertikala reglaget (reglaget med symbolen +/-) för att justera bakgrundsljuset. 

Hur ställer jag in styrkan på min ljuskälla?
När du är nöjd med bakgrunden sveper du över det horisontella reglaget (reglaget med blixtsymbolen) för att justera ljuset på motivet. Ta en testbild, förhandsgranska resultatet och finjustera igen tills du har uppnått önskat resultat. 

Hur aktiverar och justerar jag det fasta ljuset?
Om du vill aktivera det fasta ljuset (för att förhandsgranska hur blixten kommer att ljussätta motivet) trycker du på solsymbolen.  För att justera styrkan på det fasta ljuset håller du solsymbolen nedtryckt och sveper över hjulreglaget till önskad nivå.

Hur inaktiverar jag det fasta ljuset?
Tryck på solsymbolen igen så stängs det fasta ljuset av. 

Hur justerar jag färgtemperaturen?
Om du vill ändra färgtemperaturen för det fasta ljuset trycker du på symbolen med färgdroppen och sveper över hjulreglaget tills du hittar önskad färgton. 

Varför fungerar Profoto-appen bara med mitt vidvinkelobjektiv?
På grund av tidssynkroniseringen mellan smartphone-kameran och blixten kräver varje objektiv en speciell anpassning. Profoto har beslutat att prioritera vidvinkelobjektiv i den första versionen av appen. Stöd för andra objektiv finns i vår utvecklingsplan. 

I vilket format sparas mina bilder?
Dina bilder sparas i Apples HEIF-format. Om du delar dina bilder via sms, e-post eller sociala medier konverteras de till standardformatet JPEG.