Camera | Profoto (SE)

Camera

Vilka Profoto-enheter kan användas för att skapa bilder med Profoto Camera?
Alla kompatibla ljuskällor kan användas för att skapa bilder med Profoto Camera. Listan över kompatibla Profoto-produkter kan ses under Kompatibilitet.

Kan Profoto Connect användas för att skapa bilder med Profoto Camera?
Nej, Profoto Connect kan inte användas för att skapa bilder med Profoto Camera. Profoto Camera kan dock användas för att fjärrstyra och uppdatera Profoto Connect.
Alla kompatibla ljuskällor kan användas för att skapa bilder med Profoto Camera, det vill säga Profoto C1, Profoto C1 Plus, Profoto B10 och Profoto B10 Plus.

Hur många Profoto-ljuskällor kan anslutas och utlösas samtidigt för att skapa bilder med Profoto Camera?
Upp till tre (3) ljuskällor kan anslutas och användas samtidigt via BLE-anslutning för att skapa bilder med Profoto Camera.

Finns det någon instruktionsvideo som visar hur man skapar bilder med Profoto Camera?
Ja, besök https://profoto.com/support/app för att se instruktionsvideon eller se den direkt i Profoto Camera.

Hur ställer jag in fokus?
Om du fotograferar en människa kommer Profoto Camera automatiskt att ställa in skärpan på personens ansikte, vilket anges genom en fyrkantig ram runt personens ansikte. Om du vill använda en annan fokuspunkt, eller om du fotograferar andra motiv än en människa, trycker du på skärmen där du vill ha fokus. Observera att i automatiskt läge kommer kameran att exponera fokuspunkten korrekt.  

Profoto Camera verkar inte hitta fokus eftersom fotograferingen sker i svag belysning. Vad kan jag göra?
Sätt på det fasta ljuset genom att trycka på solsymbolen. Justera styrkan på det fasta ljuset genom att svepa över det horisontella reglaget.  

Vid automatisk exponering skiljer sig bilden som visas på skärmen under fotografering från exponeringen i den slutliga bilden. Hur kommer det sig?
Vid automatisk exponering beräknas rätt exponering för den slutliga bilden efter att du har tryckt på bildtagningsknappen och beräkningen baseras på en kombination av omgivningsljusets styrka, blixtstyrkan hos din Profoto-ljuskälla och avståndet från din Profoto-ljuskälla till motivet.  

Min Profoto-ljuskälla avger mer än en blixt för varje bild som tas. Varför då?
Vid fotografering med automatisk exponering analyserar Profoto Camera en eller flera förblixtar från din Profoto-ljuskälla för att fastställa exponeringen för ett korrekt exponerat motiv. Om du föredrar ett snabbare arbetsflöde kan du ta den första bilden med automatisk exponering och därefter gå över till manuell exponering. Du behåller då exponeringen och blixtstyrkan från bilden som togs med automatisk exponering och Profoto-ljuskällan utlöses bara en gång per bild. Med manuell exponering kan du även finjustera exponeringen eller blixtstyrkan vid behov.

Vid automatisk exponering har Profoto Camera ett reglage som går från ”Natural” till ”Dramatic” – vad har det för funktion?
När reglaget förs mot ”Dramatic” minskas kamerans exponering samtidigt som blixtstyrkan ökas, vilket ger en bild med svagare omgivningsljus (det vill säga ljuset som inte kommer från din Profoto-ljuskälla utan från t.ex. en lampa, ett fönster eller himlen). Motivet blir ändå korrekt exponerat. När reglaget förs mot ”Natural” ökas kamerans exponering samtidigt som blixtstyrkan minskas, vilket ger en bild med starkare omgivningsljus. Motivet blir ändå korrekt exponerat.

Hur justerar jag exponeringen manuellt?
Tryck på exponeringssymbolen och gå över till manuellt läge. Svep över de horisontella reglagen för att justera ISO-värde och exponeringstid.

Hur justerar jag styrkan på min Profoto-ljuskälla?
Oavsett om du använder automatisk eller manuell exponering ändrar du styrkan på din Profoto-ljuskälla genom att trycka på blixtsymbolen och sedan svepa över det horisontella reglaget.  

Om jag har porträttläge på min iPhone, kommer jag då även att ha det i Profoto Camera?
 Porträttläge stöds för närvarande inte av Profoto Camera.

I vilket format sparas mina bilder?
Tryck på kugghjulet i huvudmenyn för Profoto Camera och välj i vilket format du vill spara dina bilder.

Varför kan jag bara använda min B10 eller B10 Plus i manuellt läge (automatiskt läge fungerar inte)?
Vi planerar att införa automatiskt läge någon gång i framtiden. Först ska vi förbättra funktionen lite till, så att den verkligen lever upp till Profotos höga standard.

 

Att använda Profoto C1 och C1 Plus med Huawei-telefoner

Vilka Huawei-telefoner stödjer C1 och C1 Plus?
Mate 30-serien och P40-serien. C1 och C1 Plus stöds både av Huaweis egen kameraapp och av Profoto Camera-appen för Huawei.

Hur kan jag använda C1 eller C1 Plus med Huaweis egen kameraapp?
Anslut och parkoppla din C1 eller C1 Plus via Huawei-operativsystemets vanliga Bluetooth-meny. Nu ska ”Profoto” visas bredvid blixtsymbolen i Huaweis egen kameraapp.

Hur kan jag använda C1 eller C1 Plus med Profoto Camera-appen för Huawei?
Sök efter ”Profoto Camera” i Huawei AppGallery. När du har installerat appen ska du öppna den och ansluta din C1 eller C1 Plus genom att trycka på knappen ”+” längst upp till vänster på skärmen.

Vad är det för skillnad mellan att använda C1/C1 Plus i Huaweis egen kameraapp och i Profoto Camera-appen för Huawei?
Huaweis egen kameraapp ger dig grundläggande kontroll över blixten och kameran och är den bästa lösningen när du behöver skapa foton så snabbt som möjligt.

Profoto Camera-appen ger dig full kontroll över bl.a. blixtstyrka, färg och kamerainställningar.

Kan jag använda fler än en C1 eller C1 Plus tillsammans med min Huawei-telefon?
Huaweis egen kameraapp har för närvarande bara stöd för en blixt i taget.
Profoto Camera-appen har stöd för användning av flera blixtar samtidigt.