Vanliga frågor – Profoto C1 och C1 Plus | Profoto (SE)
Vanliga frågor

Profoto C1 och C1 Plus

Vilka ljusformare är kompatibla med Profoto C1 Plus och C1?
Profoto C1 Plus är kompatibel med ljusformarna i Profoto Clic-serien. Den är däremot inte kompatibel med Profoto Soft Bounce och Profoto Bounce Card.
Profoto C1 har en inbyggd Dome Diffuser. Den är inte kompatibel med några andra ljusformare.

Har Profoto C1 Plus och C1 automatisk avstängning, ifall jag skulle glömma att stänga av enheten?
Ja, de stängs av när de har varit inaktiva i 30 minuter.

Om jag använder en powerbank för att ladda enheten via USB-C-anslutningen, finns det några särskilda krav på powerbanken?
Nej.

Kan jag använda min Profoto C1 Plus eller C1 medan den laddas?
Nej.

Kan Profoto C1 Plus och C1 monteras på ett blixtstativ?
Profoto C1 Plus har en inbyggd ¼"-20-standardfattning som gör den lätt att montera på ett blixtstativ eller en arm.
Profoto C1 är framför allt avsedd att hållas i handen eller ställas på en plan yta.

Hur vet jag när det finns ny firmware för min Profoto C1 Plus eller C1? Hur uppdaterar jag enhetens firmware?
När det finns ny firmware visas en informationsruta i Profoto Camera. Tryck på informationsrutan och följ instruktionerna för att uppdatera din enhet.

Profoto C1 Plus och C1 har inte någon skärm. Hur vet jag vilken blixtstyrka som är inställd?
När du skapar bilder med Profoto Camera ser du blixtstyrkan för din Profoto C1 Plus eller C1 direkt i kameragränssnittet. När du skapar bilder med en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel) ser du blixtstyrkan för din Profoto C1 Plus eller C1 i fjärrkontrolls-/enhetsvyn i Profoto Camera. Om du ändrar blixtstyrkan med knapparna +/– på din Profoto C1 Plus (ej tillämpligt för C1) används det fasta ljuset för att visa ökningen eller minskningen av blixtstyrkan.

Profoto C1 Plus och C1 har inte någon skärm. Hur vet jag hur mycket batteriladdning de har kvar?
Profoto C1 Plus och C1 har en statusindikator som anger batterinivån när enheten sätts på eller stängs av. Grönt ljus anger att batteriet är laddat. Gult ljus anger att batteriladdningen börjar ta slut (eller att enheten laddas). Rött ljus anger att batteriladdningen är på en kritiskt låg nivå.

Jag vill få ut mer blixtstyrka från min Profoto C1 Plus eller C1. Vad kan jag göra?
Se till att din Profoto C1 Plus eller C1 är satt till maximal blixtstyrka (10) och riktad mot motivet. Behöver du ännu mer kraft i ljuset kan du prova att gå närmare motivet. Om du prioriterar blixtstyrka ska du undvika att använda Clic-raster och Clic-färgfilter, eftersom de minskar blixtens ljusstyrka.

 

Att använda Profoto C1 och C1 Plus med Profoto Camera


Finns det någon instruktionsvideo om hur man skapar bilder med Profoto Camera?
Ja, besök profoto.com/support/camera för att se instruktionsvideon eller titta på den direkt i Profoto Camera.

Vilka smartphone-modeller och operativsystem stöds av Profoto Camera?
Apple iPhone 7 eller senare med iOS 11 eller senare (gäller i augusti 2019).

Kan jag använda Profoto C1 Plus och C1 med min iPhones egen kameraapp?
Nej. För att få en bra användarupplevelse krävs ett omfattande samspel mellan kameran och blixten, vilket är anledningen till att Profoto C1 Plus och C1 kräver Profoto Camera.

Hur ställer jag in fokus?
Om du fotograferar en människa kommer Profoto Camera automatiskt att ställa in skärpan på personens ansikte, vilket anges genom en fyrkantig ram runt personens ansikte. Om du vill använda en annan fokuspunkt, eller om du fotograferar ett annat motiv än en människa, trycker du på skärmen där du vill ha fokus. Observera att i automatiskt läge kommer kameran att exponera fokuspunkten korrekt. 

Profoto Camera verkar inte hitta fokus eftersom fotograferingen sker i svag belysning. Vad kan jag göra?
Sätt på det fasta ljuset genom att trycka på solsymbolen. Justera styrkan på det fasta ljuset genom att svepa över det horisontella reglaget. 

Vid automatisk exponering skiljer sig bilden som visas på skärmen under fotografering från exponeringen i den slutliga bilden. Hur kommer det sig?
Vid automatisk exponering beräknas rätt exponering för den slutliga bilden efter att du har tryckt på bildtagningsknappen och beräkningen baseras på en kombination av omgivningsljusets styrka, blixtstyrkan hos din Profoto C1 Plus eller C1 och avståndet från din Profoto-ljuskälla till motivet. 

Min Profoto C1 Plus eller C1 avger mer än en blixt för varje bild som tas. Varför då?
Vid fotografering med automatisk exponering analyserar Profoto Camera en eller flera förblixtar från Profoto C1 Plus eller C1 för att fastställa exponeringen för ett korrekt exponerat motiv. Om du föredrar ett snabbare arbetsflöde kan du ta den första bilden med automatisk exponering och därefter gå över till manuell exponering. Du behåller då exponeringen och blixtstyrkan från bilden som togs med automatisk exponering och din C1 Plus eller C1 utlöses bara en gång per bild. Med manuell exponering kan du även finjustera exponeringen eller blixtstyrkan vid behov.

Vid automatisk exponering har Profoto Camera ett reglage som går från ”Natural” till ”Dramatic” – vad har det för funktion?
När reglaget förs mot ”Dramatic” minskas kamerans exponering samtidigt som blixtstyrkan ökas, vilket ger en bild med svagare omgivningsljus (det vill säga ljuset som inte kommer från din Profoto C1 Plus eller C1 utan från t.ex. en lampa, ett fönster eller himlen). Motivet blir ändå korrekt exponerat. När reglaget förs mot ”Natural” ökas kamerans exponering samtidigt som blixtstyrkan minskas, vilket ger en bild med starkare omgivningsljus. Motivet blir ändå korrekt exponerat.

Hur justerar jag exponeringen manuellt?
Tryck på exponeringssymbolen och gå över till manuellt läge. Svep över det horisontella reglaget för att justera exponeringen.

Hur justerar jag styrkan på min Profoto-ljuskälla?
Oavsett om du använder automatisk eller manuell exponering ändrar du styrkan på din Profoto-ljuskälla genom att trycka på blixtsymbolen och sedan svepa över det horisontella reglaget.

Hur många Profoto C1 Plus eller C1 kan anslutas till och synkroniseras med Profoto Camera samtidigt?
Upp till tre Profoto C1 Plus/C1 (valfri kombination).  

Hur vet jag om min Profoto C1 Plus eller C1 är ansluten till Profoto Camera?
När Profoto Camera ansluts till en Profoto-enhet blir statusindikatorn på enheten blå under en kort stund. När Profoto Camera kopplas bort från Profoto-enheten blinkar statusindikatorn med blått ljus. I Profoto Camera kan du både i kameragränssnittet och i fjärrkontrolls-/enhetsvyn se om din enhet är ansluten.

I vilket format sparas mina bilder?
Tryck på kugghjulet i huvudmenyn i Profoto Camera och välj i vilket format du vill spara dina bilder.

Hur vet jag vilken Profoto Camera-version jag använder?
I fjärrkontrolls-/enhetsvyn kan du se vilken Profoto Camera-version du använder.

Varför har ni inte tagit fram Profoto Camera för Android?
Profoto har beslutat att prioritera iOS för den första versionen av appen. Profoto kan inte kommentera eventuellt stöd för andra operativsystem i framtiden.

 

Att använda Profoto C1 Plus med en Profoto AirTTL Remote


Kan Profoto C1 Plus eller C1 användas med en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel)? Om svaret är ja, kan den även användas med andra Profoto-ljuskällor?
Profoto C1 Plus kan användas med systemkameror och kompakta systemkameror genom användning av valfri Profoto AirTTL Remote, det vill säga Profoto Connect, Profoto Air Remote TTL, Profoto A1X eller Profoto A1. I dessa fall kan den även användas med andra Profoto-ljuskällor som A1X, B10 eller ännu större ljuskällor.
Profoto C1 är särskilt avpassad för smartphone-studioljussättning och kan inte användas med Profotos AirTTL Remotes.

När jag använder en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel), hur många Profoto C1 Plus kan jag synkronisera och fjärrstyra samtidigt?
Så många du vill.

Kan jag använda Profoto C1 Plus med min systemkamera (DSLR) eller kompakta systemkamera (utan spegel) med valfri slutartid? Med andra ord, finns det stöd för HSS?
Ja, du kan använda din systemkamera eller kompakta systemkamera med valfri slutartid och det finns stöd för HSS.
Eftersom Profoto C1 Plus är baserad på LED-teknik i stället för xenon-ljus regleras blixtstyrkan vid användning med en systemkamera/kompakt systemkamera genom justering av blixtens längd. Det innebär att ju längre slutartiden är, desto mer blixtljus kan träffa kamerans sensor och vice versa.

Kan färgtemperaturen på ljuset från min Profoto C1 Plus justeras vid användning med en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel)?
Ja, färgtemperaturen på ljuset från din Profoto C1 Plus kan justeras på själva enheten genom att knappen för fast ljus hålls nedtryckt samtidigt som +/– trycks in eller i fjärrkontrolls-/enhetsvyn i Profoto Camera.

Vilken är laddtiden för Profoto C1 Plus vid fotografering med en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel)?
Laddtiden för Profoto C1 Plus vid fotografering med full blixtstyrka med en systemkamera eller en kompakt systemkamera är en sekund.

Hur styr jag min Profoto C1 Plus när den används med en Profoto AirTTL Remote?
När du använder din Profoto C1 Plus med en systemkamera (DSLR) eller en kompakt systemkamera (utan spegel) kan du ändra blixtstyrkan och färgtemperaturen och sätta på/stänga av det fasta ljuset med knapparna på själva enheten. Samma inställningar, och mer därtill, kan du även göra i fjärrkontrolls-/enhetsvyn i Profoto Camera. Beroende på vilken Profoto AirTTL Remote du använder kan du eventuellt även ändra inställningarna från fjärrkontrollen.

Kan jag ta en bild med min systemkamera (DSLR) eller kompakta systemkamera (utan spegel) genom att trycka på den vita bildtagningsknappen på Profoto C1 Plus?
Nej, den här funktionen går bara att använda när det är din smartphone som tar bilden.

Vilka kameror kan jag använda med Profoto C1 Plus?
Vilka kameror som är kompatibla beror på vilken Profoto AirTTL Remote du använder. Kontrollera kamerans kompatibilitet under fliken ”Tekniska specifikationer” på produktsidan för din Profoto AirTTL Remote.

 

Profoto Clic

Vilka Profoto-blixtar är kompatibla med ljusformarna i Profoto Clic-serien?
Profoto C1 Plus, Profoto A1X och Profoto A1.

Är magneterna i Profoto Clic-ljusformarna starkare än magneterna i de ljusformare som lanserats tidigare för Profoto A1X/A1?
Ja. Kunder har lämnat feedback om att ljusformarna – under vissa omständigheter – kan knuffas loss från blixten, vilket är skälet till att vi har gjort denna förbättring.

Vad är det för skillnad mellan att använda Profoto C1 Plus med och utan Clic Dome?
För att få ett så jämnt ljusmönster och en så jämn färgblandning som möjligt, och för att få riktigt naturliga skuggor, rekommenderas det att alltid använda Clic Dome. Skillnaden i maximal blixtstyrka mellan att använda Clic Dome och att inte göra det är i de flesta fall försumbar.

När jag använder Profoto C1 Plus med ett Clic-färgfilter eller ett Clic-raster, ska jag då även montera Clic Dome ytterst?
Ja, för att få ett så jämnt ljusmönster och en så jämn färgblandning som möjligt, och för att få riktigt naturliga skuggor, rekommenderas det att alltid använda Clic Dome ytterst.

Kan ljusformarna i Profoto Clic-serien användas ihop?
Ja, du kan använda Clic Dome tillsammans med ett Clic-färgfilter och/eller ett Clic-raster. Du kan till och med använda två färgfilter ihop för att skapa en tredje färg.

Kan jag ändra färgtemperaturen på min Profoto C1 Plus medan jag använder ett Clic-färgfilter?
Ja, genom att ändra färgtemperaturen medan du använder ett Clic-färgfilter kan du justera ljusets färg. Använd ett kreativt färgfilter och ändra färgtemperaturen för att skapa en lång rad olika spännande färger. Använd ett varmt färgfilter och justera färgtemperaturen för din C1 Plus till varmt ljus för att få ett ännu varmare ljus än det skulle ha varit utan färgfiltret (eller gör tvärtom för ett kallare ljus).

Behöver du ytterligare hjälp?
Kontakta oss om du inte hittar det du söker.