Sex stycken ljussättningar som lyfter fram skönheten | Profoto (SE)

Sex stycken ljussättningar som lyfter fram skönheten

28 augusti, 2017

Av: Rossella Vanon

Rossella Vanon utförde nyligen en modellfotografering där uppgiften var att få fram sex olika utseenden hos modellen. Samtidigt skulle känslan och stämningen vara densamma i alla bilderna. Här förklarar hon hur hon gjorde.

Idén bakom fotograferingen var att skapa sex olika sminkningar baserade på pastelltoner och sex skilda ljussättningar som visar ljusegenskaperna hos en rad olika softboxar. Genom att ta fram en särskild moodboard i förväg, som angav stämningen och presenterade sminkningarna, fick jag en tydlig referenspunkt i arbetet och jag kunde kontrollera att resultaten verkligen följde planen.

 

Med min moodboard som utgångspunkt beslöt jag mig för att prova ett mjukt och luftigt ljus, som skulle förstärka modellens femininitet och framhäva de sminkningar vi bestämt oss för att använda. Utmaningen som jag stod inför var att hålla belysningen jämn mellan bilderna, samtidigt som ljussättningarna och ljusformarna hela tiden skiftade. Det var något som krävde en hel del planering.

Flera dagar innan fotograferingen satt jag vid mitt skrivbord och planerade ljussättningarna en efter en, liksom den ordning i vilken jag skulle fotografera bilderna. Att få jämnhet och konsekvens i belysningen var avgörande och för att lyckas med detta måste jag hela tiden anpassa antalet ljuskällor och storleken på ljusformarna. Till exempel krävs det lite trixande att få en mjukljusreflektor att skapa en liknande belysning som en fem fot bred åttakantig softbox, och jag behövde lägga till några fler ljusenheter innan jag uppnådde det resultat jag var ute efter.

På plats i studion tog jag mig tid att prova och jämföra de nya ljussättningarna allt eftersom de skapades, för att säkerställa att samma ljuskvalitet behölls under hela fotograferingen.

Genom att planera varje enskild förändring i förväg kunde vi vara så tidseffektiva som möjligt och inte slösa bort alltför mycket värdefull fototid under ljusbytena.

Att ta fram ett koncept

Eftersom jobbet gick ut på att fotografera en serie modellbilder med pastellfärgat smink, var min tanke att hålla stilen mjuk och feminin och belysningen mjuk och luftig. Pastellfärger ger ofta en känsla av vår eller sommar vid modellfotografering och passar perfekt ihop med en ljusstarkare och mer spridd belysning.

Makeup-artisten Christabel och jag planerade de sex olika modellbilderna med ett visst mål i sikte: alla bilder skulle ha pastelltoner, samtidigt som olika färger skulle presenteras. På så sätt fick vi en tillräcklig variation mellan bilderna, samtidigt som vi behöll en stark känsla av kontinuitet genom hela bildserien.

För de sex olika ljussättningarna gällde precis samma sak: allihop hade en övergripande mjukhet i ljuset, men de varierade i fråga om ljuskällornas antal och position. Detta skapade subtila skiftningar i ljuset som gav en dynamisk variation åt bilderna utan att distrahera åskådaren eller störa bildserien.

Vid en modell- eller modefotografering är det normalt temat som kommer först. För det här fotojobbet var det pastellfärgerna och bildseriens övergripande stämning som var grunden som allt annat baserades på. Sminkningarna och stämningen vi var ute efter presenterades tydligt på en moodboard som togs fram tidigt i projektet och visades för hela teamet, så att alla visste vartåt vi syftade.

Belysningen, som utgick från den stil vi bestämt oss för, planerades noggrant för att återge den mjuka och feminina känsla vi önskade och harmonisera väl med alla pastellfärgerna.

Sex stycken ljussättningar som lyfter fram skönheten

Att arbeta med Profoto D2-blixtarna var väldigt okomplicerat och rakt på sak. Likaså gick det mycket snabbt och enkelt både att montera och att byta ljusformarna, vilket är precis vad man vill när man planerar att göra en hel del förändringar under dagens lopp.

Under fotograferingen plockade vi hela tiden fram och tog bort D2-blixtar, satte på och stängde av dem och ändrade deras ljusstyrka och placering. Varje gång de skulle ställas i ordning för fotografering gick allt väldigt lätt och smidigt – inte minst eftersom de var organiserade i grupper via den lättanvända bakpanelen och vi justerade ljusstyrkan individuellt eller för några blixtar i taget med en Air Remote.

Ljussättning nr 1

Den första ljussättningen var även den enklaste: den bestod av en åttakantig RFi-softbox på fem fot som placerades i ungefär 45 graders vinkel på motivets högra sida. Ljuset från en åttakantig softbox är i sig självt väldigt mjukt, så för den här ljussättningen behövde vi faktiskt inte några andra enheter till att börja med. Jag lade dock till en pannå på modellens motsatta sida (med den vita sidan vänd mot modellen) för att fånga upp en del av ljuset och skicka tillbaka det mot kroppens skuggsida. Skuggorna var verkligen minimala men pannån, som fungerade som en vit reflexskärm, skapade en jämnare och mer spridd belysning.

Ljussättning nr 2

För den andra ljussättningen behöll jag samma åttakantiga RFi-softbox på fem fot – fortfarande i 45 graders vinkel – och hade kvar pannån på motsatta sidan, men jag lade till en RFi Softbox 1x3' längre bak på vänster sida av modellen. Denna nya enhet gav en vacker och mjuk högdager på modellens hår eller kind vilket genast skapade ett nytt utseende, trots den minimala förändringen, samtidigt som ljuskvaliteten behölls exakt densamma.

Ljussättning nr 3

För den tredje ljussättningen byttes hela belysningen. Huvudljuset var nu en RFi Softbox 3x3' som placerades i ungefär 30 graders vinkel på motivets högra sida, med en RFi Softbox 2x3' symmetriskt placerad på den andra sidan som fyllnadsljus. Den här ljussättningen gav ett något mer luftigt ljus med större spridning än den åttakantiga softboxen skapade på egen hand, men samma ljuskvalitet bibehölls. Den vita pannån fick stå kvar för att ytterligare sprida ljuset. Jag valde softboxar på 3x3' och 2x3' då de är tillräckligt stora för att skapa ett mjukare ljus än de mindre modellerna.

Ljussättning nr 4

För nästa bild behöll jag huvudljuset i form av en softbox på 3x3' och fyllnadsljuset i form av en softbox på 2x3' i exakt samma positioner som tidigare, men lade till en långsmal softbox på 1x3' med raster monterat som var riktad mot modellens rygg, på hennes högra sida. Denna nya ljuskälla skapade en mycket fokuserad, men samtidigt spröd högdager längs kroppens hela sida, vilket framhävde håret och blusen och skapade en ännu skirare känsla. Den vita pannån togs dessutom bort eftersom den tillagda bakgrundsbelysningen skulle ha varit vänd mot den och det fanns risk för alltför mycket reflekterat ljus.

Ljussättning nr 5

Den femte ljussättningen innebar såväl den största förändringen som den största utmaningen, eftersom huvudljuset gick från att utgöras av en softbox i skiftande storlek och form till att bestå av en vit mjukljusreflektor, som ger ljuset en helt annan kvalitet än en softbox. För att mjuka upp mjukljusreflektorns ljus beslöt jag mig för att använda den i en clamshell-uppställning, med mjukljusreflektorn upptill och en softbox på 2x3' nedtill, båda riktade mot modellens ansikte. Mjukljusreflektorn försågs även med en diffusor och vinklades en aning åt ena sidan för att göra ljuset ännu mjukare. Eftersom mjukljusreflektorn spillde över mycket mindre ljus till bakgrunden än de tidigare ljusformarna, lade jag till en softbox på 3x3' bakom motivet. Softboxen riktades mot bakgrunden så att bakgrundstonen skulle bli densamma som för de tidigare bilderna. Den kvadratiska softboxen gav tillräckligt med ljus för att lysa upp en stor del av bakgrunden med jämn ljusstyrka.

Ljussättning nr 6

För den sista bilden behöll jag clamshell-uppställningen med den vita mjukljusreflektorn och softboxen på 2x3' precis som i den föregående ljussättningen. Likaså sparade jag bakgrundsbelysningen men lade till en liten RFi Softbox 1.3x2' som placerades strax bakom modellen på hennes högra sida. Denna ljuskälla, som hade en något högre styrka, skapade en vacker högdager på modellens hår och kind. Det här var dagens mest komplicerade ljussättning, men även min favorit.

 

Model: Tamina Zakrzewski
Makeup: Christabel Draffin
Hair: Eiji Sato
Styling: Patrice Hall
Nails: Roxanne Campbell
Photo assistance: Jessica Gates
Studio: Huddle Studios
Videographer: Richard Wakefield

Av: Rossella Vanon

Produkter som används i artikeln

Profoto D2

Världens snabbaste kompaktblixt med TTL
Från 19 990 kr

RFi Softbox Octa

Perfekt för smickrande porträtt
Från 2 995 kr

RFi Softbox Square

Perfekt för porträtt- och produktfotografering
Från 2 395 kr

RFi Softbox Rectangular

En populär och mångsidig softbox
Från 1 390 kr

RFi Softgrid Rectangular

Begränsar ljusspridningen från din RFi Softbox Rectangular
Från 890 kr

Softlight Reflector White

Vår klassiska mjukljusreflektor
Från 4 250 kr

Diffuser for Softlight Reflector

Sprider ljuset från din Softlight Reflector och gör det mjukare
639 kr

Air Remote TTL

Ansluter din AirTTL-ljuskälla trådlöst till din kamera
Från 3 995 kr